Recuperarea datoriilor

Astăzi, atât persoanele fizice, cât și persoanele juridice se confruntă cu problema nereturnării datoriilor.

Atunci când nu sunteți în stare să vă încasați datoriile, echipa noastră vă poate ajuta, având experiență vastă în acest domeniu.

Există trei etape pentru a vă rezolva problema: prealabilă (opțional: mediere); proces judiciar și proceduri de executare.

Modul mai puțin costisitor și rapid este de a rezolva problema în prealabil, fără a recurge la instanța de judecată. Desigur, puteți economisi bani, dar este posibil și să pierdeți timpul.

Etapa prealabilă constă în:

Analiza documentelor;

Înaintarea pretențiilor;

Negocieri cu debitorul;

(Opțional) Medierea și încheierea tranzacției de împăcare

Etapa de judecată constă în:

Analiza documentelor, iar în anumite cazuri, respectarea obligatorie a procedurii prealabile de soluționare a litigiului;

Pregătirea și depunerea cererii de chemare în judecată;

(Opțional) analizarea și depunerea cererii pentru aplicarea măsurilor de asigurare a acțiunii;

Reprezentare în fața instanței de judecată.

Etapa procedurii de executare constă în:

Obținerea titlului executoriu;

Depunerea titlului executoriu la executorul judecătoresc.

Dacă aveți un titlu executoriu nu sunteți garantat că banii vor fi returnați. Acesta este motivul pentru care echipa noastră vă poate ajuta în procesul de executare.

Există multe cazuri în care debitorul „își ascunde” activele sau devine insolvabil. Pot exista și cazuri în care debitorul nu acționează împotriva debitorilor săi, pentru a nu avea active pe care să le puteți folosi pentru a vă recupera banii. Aceste aspecte sunt în afara competenței executorilor judecătorești, dar echipa noastră poate analiza fiecare situație particulară pentru a stabili dacă există posibilități de a recupera activele.

Dacă debitorul (persoana juridică) nu are suficiente active, vă putem ajuta să inițiați procedura de insolvabilitate și să vă reprezentăm. În cadrul procesului de insolvabilitate se poate ridica problema responsabilității subsidiare a organelor de conducere și / sau asociaților/acționarilor.